Urszula Jasińska

Informacja o pracy biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, iż w związku z rozpoczęciem prac remontowych w budynku przy Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. od dnia 29 listopada 2021r. do odwołania zostanie przeniesione pod nowy adres: ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej) Pracownicy będą dostępni...

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na dwa spotkania online dotyczące działalności strażniczej oraz partycypacji.

Spotkania organizowane są w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora, towarzyszącego programowi „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. Tematy spotkań odpowiadają dwóm tematom o znaczeniu szczególnym w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Spotkania będą stanowiły okazję do wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w tym samym obszarze, a także do...

AGROTURYSTYKA NA NOWO

AGROTURYSTYKA NA NOWO

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, podmiotów świadczących tego typu usługi na dwudniowe szkolenie on-line pt. AGROTURYSTYKA NA NOWO Jeśli chcesz rozwijać swoje kompetencje, skutecznie komunikować i promować swoją działalność za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz efektywnie budować sieć...

W punkt! Newsletter Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku

W październikowym numerze zawarte są m.in. informacje, jak założyć firmę przy wykorzystaniu funduszy unijnych oraz jakie wsparcie można uzyskać na zakup nowych technologii w przedsiębiorstwie. Osoby do 29. roku życia z obszaru białostockiego i suwalskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie na otwarcie własnej firmy. Bezzwrotna dotacja, którą mogą uzyskać, to...

Konkurs KRUS dla dzieci

100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS trafi do dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. To już trzecia edycja tego projektu. Szkolenie można wykonać do końca października tego roku. Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2007-2015, których co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest...

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy iż w związku z wyjazdem służbowym pracowników biura LGD N.A.R.E.W. ( realizacja umowy Nr 00016-6936-UM1030017/21 z dnia 2 września 2021 r.- zagraniczna wizyta studyjna)  w dniach 28.09 -01.10.2021r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. W sprawach pilnych pracownicy będą dostępni pod numerami telefonów : 601 890 186 601 890 187. Za utrudnienia...

Nieczynne biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w dniu 10 września 2021r. (piątek)

Informujemy, iż w związku z organizacją przez nasze Stowarzyszenie konferencji pn.: „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.” w Tykocinie w dniu 10 września 2021r. Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej będzie nieczynne.W sprawach pilnych pracownicy...

Konkurs Fotograficzny pn. „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”

Konkurs Fotograficzny pn. „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”

Celem konkursu jest promocja walorów i atrakcji turystycznych województwa podlaskiego oraz rozbudzenie wśród mieszkańców i potencjalnych turystów zainteresowania wypoczynkiem w regionie. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących, bez względu na wiek i doświadczenie. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki organizuje Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pn. „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”....