Nabór pracowników na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkurs na pracownika na następujące stanowisko pracy: Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW

Lista kandydatów zakwaklifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w załączeniu przedstawia listę kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Koordynator ds.wdrażania LSR objętej RPOWP. Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej Pozostałym kandydatom dziękujemy za złożenie ofert.

Nabór pracowników na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkurs na pracownika na następujące stanowisko pracy: Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP

Nabór pracowników na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna Kierownik Biura Beata Jonio-Nikitorowicz, zam. Białystok Uzasadnienie wyboru: oferta kandydata w najwyższym stopniu spełniła wymagania…

Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej

W odpowiedzi na nabór pracowników do Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przedstawiamy listę kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór pracowników na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkursy na pracownika na następujące stanowiska pracy /pliki w załączeniu/: Kierownik Biura Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP Specjalista ds. księgowości i rozliczeń…