O Stowarzyszeniu

Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania. W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €. Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich...

Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Do poniedziałku (15.02) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS dla WPR). Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem i zgłoszenia swojego stanowiska. Więcej informacji na stronie: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/finansowanie_obszarw_wiejskich/konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej.html

Etykieta „Miód podlaski” – nabór dla pszczelarzy do 15.02

Jesteś pszczelarzem z regionu? Będziesz mógł skorzystać z etykiet „Miód podlaski” na swoje produkty. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w czwartek (14.01) decyzję o przyjęciu systemu identyfikacji wizualnej dla regionalnych miodów – zgodnego z popularnym „pikselowym” żubrem. Nabór zgłoszeń trwa do 15 lutego. Więcej informacji pod linkiem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/produkt_lokalny/etykieta-miod-podlaski–nabor-dla-pszczelarzy-do-1502.html

NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż na stronie prow.wrotapodlasia.pl został zamieszczony wzór umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 5z) oraz wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w...

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia....

Szkolenie online – Turystyka dostępna i obsługa osób z niepełnosprawnościami

Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na szkolenie “Turystyka dostępna i obsługa osób z niepełnosprawnościami”, które odbędzie się w dn. 18 grudnia 2020 r. o godz. 09:30 na platformie Zoom.Spotkanie online ma na celu przeszkolenie kadr branży turystycznej w kierunku świadczenia usług turystycznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głównymi zagadnieniami będą:...

„Polska Wieś Smakuje” – konkurs dla Rolniczek, Rolników i Kół Gospodyń Wiejskich

Do 16 grudnia br. można zgłaszać lokalne, tradycyjne potrawy w konkursie na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Wystarczy zdjęcie lub film oraz opis dania. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. W konkursie może wziąć udział każdy rolnik indywidualny kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez okres min. 3 lat i...

Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 12/2020 DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W. oraz nr 13/2020 Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 12/2020 DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W. oraz nr 13/2020 Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 informujemy, iż doradztwo w ramach powyższych naborów będzie świadczone również w formie zdalnej za pośrednictwem maila: i.pietrzak@stowarzyszenienarew.org.pl bądź telefonu 601-890-187.  Z tytułu udzielonego doradztwa wnioskodawcy zostanie wystawione zaświadczenie, którego skan zostanie przesłany na podany przez wnioskodawcę mail, oryginał zaświadczenia będzie załączony...

WEEKEND BOŻONARODZENIOWY!

W dniach 04-22 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie N.A.R.E.W. bierze udział w Weekendzie Bożonarodzeniowym https://www.facebook.com/events/440977006912033. „Weekend Bożonarodzeniowy” odbędzie się na Targowisku Chełmińska w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Urbitor Sp. z o.o. Jak co roku na targach wystawiane będą regionalne i tradycyjne produkty takie jak szynki, kiełbasy, wekowane mięsa i zupy, półtusze gęsie i...