Plany wydatków na poszczególne lata obrachunkowe

Załączniki: Plan wydatków na 2017r. – data publikacji – 27.04.2017 Plan wydatków na 2018r. – data publikacji – 23.02.2018 Plan wydatków na 2019r. – data publikacji – 07.02.2019 Plan wydatków na 2020r. – data publikacji – 13.02.2020

Raporty ewaluacyjne

Załączniki: Raport ewaluacyjny za 2016r. – data publikacji – 31.01.2017 Raport ewaluacyjny za 2018r. – data publikacji – 31.01.2019

Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 31.12.2017 – data publikacji – 23.02.2018 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych (ujęcie rodzajowe) – 31.12.2016 – data publikacji – 05.01.2017 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 21.10.2016 – data publikacji –…

Umowa o przyznaniu pomocy na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Umowa na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji – data publikacji – 29.07.2016

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Umowa ramowa – 17.05.2016 – data publikacji – 21.05.2016 aneks nr 1 do umowy ramowej – data publikacji – 25.07.2016 aneks nr 3 do umowy ramowej – data publikacji – 15.03.2017 aneks nr 2 do umowy ramowej – data publikacji…