Komunikat dotyczący naborów: 5/2018, 6/2018

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami Na podstawie komunikatu Instytucji Zarządzającej z dnia 24.08.2018 r., informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia br.) zmianie…

Komunikat dotyczący naborów nr: 6/2018

Komunikat w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług wraz z załącznikiem (Zalecenia MIiR w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług) Załączniki: Oświadczenie + konkurs Oświadczenie + PUP Przekazanie+skorygowanych+zaleceń Zalecenie MIiR

Komunikat dotyczący naborów nr: 6/2018, 5/2018, 2/2018, 9/2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca br.) zmianie uległy: 1) wzory minimalnego zakresu…

Protokół z XX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naborów nr: 5/2018 i 6/2018 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty…

Wyniki naboru nr 6/2018 – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 6/2018, tj.:1. Lista…

Wyniki naboru nr 5/2018 – Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 5/2018, tj.:1. Lista…

Komunikat dotyczący naborów nr: 6/2018, 5/2018, 2/2018, 9/2017, 8/2017, obowiązujący od 20 kwietnia 2018 roku

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami. Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.)…

Nabór wniosków nr 6/2018 Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGDNABÓR nr 6/2018 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz…

Nabór wniosków nr 5/2018 Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGDNABÓR nr 5/2018 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na…

Protokół z XV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naborów nr: 1/2018 i 2/2018 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty…