Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020

Księga procedur LGD N.A.R.E.W. – 29.12.2015 – data publikacji 02.01.2016 Księga procedur LGD N.A.R.E.W. – 27.01.2016 – data publikacji 29.01.2016 Księga procedur LGD N.A.R.E.W. – 29.06.2016 – data publikacji 05.07.2016 Księga procedur LGD N.A.R.E.W. – 16.09.2016 – data publikacji 21.09.2016…

Plan komunikacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

Plan komunikacji – 29.12.2015 – data publikacji – 30.12.2015 Plan komunikacji – 12.12.2016 – data publikacji – 13.12.2016 Plan komunikacji – 30.08.2017 – data publikacji – 05.10.2017 Plan komunikacji – 30.08.2018 – data publikacji – 05.09.2018

Deklaracje członkowskie i rekomendacje

Załączniki: Rekomendacja – nieaktualny Deklaracja członkowska – data publikacji 24.05.2018 Deklaracja członkowska – aktualizacja – data publikacji 24.05.2018

Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 31.12.2017 – data publikacji – 23.02.2018 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych (ujęcie rodzajowe) – 31.12.2016 – data publikacji – 05.01.2017 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 21.10.2016 – data publikacji –…

Harmonogram naboru wniosków

Załączniki: Harmonogram naboru wniosków 15.06.2016 – data publikacji – 20.09.2016 Harmonogram naboru wniosków 12.12.2016 – data publikacji – 12.12.2016 Harmonogram naboru wniosków 14.02.2017 – data publikacji – 15.02.2017 Harmonogram naboru wniosków 08.06.2017 – data publikacji – 09.06.2017 Harmonogram naboru wniosków…

Umowa o przyznaniu pomocy na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Umowa na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji – data publikacji – 29.07.2016

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Umowa ramowa – 17.05.2016 – data publikacji – 21.05.2016 aneks nr 1 do umowy ramowej – data publikacji – 25.07.2016 aneks nr 3 do umowy ramowej – data publikacji – 15.03.2017 aneks nr 2 do umowy ramowej – data publikacji…

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Załączniki: LSR N.A.R.E.W. – 29.12.2015 – data publikacji: 04.01.16 LSR N.A.R.E.W. – 27.01.2016 po poprawkach – data publikacji: 27.01.16 LSR N.A.R.E.W. – 29.06.2016 – data publikacji: 30.06.16 LSR N.A.R.E.W. – 12.12.2016 – data publikacji: 14.12.16 LSR N.A.R.E.W. – 14.02.2017 –…

Regulamin pracy Rady

Załączniki: Regulamin pracy Rady – 29.12.2015 – data publikacji 02.01.2016 Regulamin pracy Rady – 08.06.2017 – data publikacji 14.06.2017 Regulamin pracy Rady – 07.12.2017 – data publikacji 16.01.2018 Regulamin pracy Rady – 19.07.2018 – data publikacji 21.08.2018 Regulamin pracy Rady…

Regulamin biura

Załączniki: Regulamin biura – 09.12.2015 – data publikacji – 22.12.2015 Regulamin biura – 23.05.2016 – data publikacji – 26.05.2016 Regulamin biura – 16.09.2016 – data publikacji – 21.09.2016 Regulamin biura – 12.12.2016 – data publikacji – 29.12.2016 Regulamin biura –…