Dokumenty Stowarzyszenia

Akty prawne – EFRROW 2014-2020

Akty prawne – EFRROW 2014-2020

EFRROW 2014-2020 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Ustawa z dnia...

Plany wydatków na poszczególne lata obrachunkowe

Plany wydatków na poszczególne lata obrachunkowe

Załączniki: Plan wydatków na 2017r. – data publikacji – 27.04.2017 Plan wydatków na 2018r. – data publikacji – 23.02.2018 Plan wydatków na 2019r. – data publikacji – 07.02.2019 Plan wydatków na 2020r. – data publikacji – 13.02.2020 Plan wydatków na 2021r. – data publikacji – 25.02.2021 Plan wydatków na 2022r....

Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca

Załączniki: Ankieta monitorująca

Raporty ewaluacyjne

Raporty ewaluacyjne

Załączniki: Raport ewaluacyjny za 2016r. – data publikacji – 31.01.2017 Raport ewaluacyjny za 2018r. – data publikacji – 31.01.2019

Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020

Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR 2014-2020

Księga procedur LGD N.A.R.E.W. – 29.12.2015 – data publikacji 02.01.2016 Księga procedur LGD N.A.R.E.W. – 27.01.2016 – data publikacji 29.01.2016 Księga procedur LGD N.A.R.E.W. – 29.06.2016 – data publikacji 05.07.2016 Księga procedur LGD N.A.R.E.W. – 16.09.2016 – data publikacji 21.09.2016 Księga procedur LGD N.A.R.E.W. – 12.12.2016 – data publikacji 21.12.2016...

Plan komunikacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

Plan komunikacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

Plan komunikacji – 29.12.2015 – data publikacji – 30.12.2015 Plan komunikacji – 12.12.2016 – data publikacji – 13.12.2016 Plan komunikacji – 30.08.2017 – data publikacji – 05.10.2017 Plan komunikacji – 19.06.2018 – data publikacji – 05.09.2018 Plan komunikacji – 27.10.2020 – data publikacji – 30.11.2020

Deklaracje członkowskie i rekomendacje

Deklaracje członkowskie i rekomendacje

Załączniki: Rekomendacja – nieaktualny Deklaracja członkowska – data publikacji 24.05.2018 Deklaracja członkowska – aktualizacja – data publikacji 24.05.2018

Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych

Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 31.12.2017 – data publikacji – 23.02.2018 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych (ujęcie rodzajowe) – 31.12.2016 – data publikacji – 05.01.2017 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 21.10.2016 – data publikacji – 21.10.2016 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 31.12.2016 –...

Harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naboru wniosków

Załączniki: Harmonogram naboru wniosków 15.06.2016 – data publikacji – 20.09.2016 Harmonogram naboru wniosków 12.12.2016 – data publikacji – 12.12.2016 Harmonogram naboru wniosków 14.02.2017 – data publikacji – 15.02.2017 Harmonogram naboru wniosków 08.06.2017 – data publikacji – 09.06.2017 Harmonogram naboru wniosków – 30.08.2017 – data publikacji – 11.09.2017 Harmonogram naboru wniosków...