Nabór wniosków nr 6/2017 INWESTYCJE NA RZECZ EKOLOGII I OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2017 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego WsiCEL 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z…

KOMUNIKAT do naboru wniosków nr 4/2017

KOMUNIKAT do naboru wniosków nr 4/2017 – Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 4/2017 Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W, typ…

Ankiety monitorujące realizację operacji

Załączniki: Ankieta monitorująca LSR – 2.2.1 (infrastruktura usług) – EFRR Ankieta monitorująca LSR – 1.4.2 (OZE) – EFRR Ankieta monitorująca LSR – 2.2.2 (poprawa estetyki) – EFRR Ankieta monitorująca LSR – 1.3.1 (zabytki) – EFRR

Ankiety monitorujące realizację operacji

Załączniki: Ankieta monitorująca LSR – 2.2.1 (infrastruktura usług) – EFRR Ankieta monitorująca LSR – 1.4.2 (OZE) – EFRR Ankieta monitorująca LSR – 2.2.2 (poprawa estetyki) – EFRR Ankieta monitorująca LSR – 1.3.1 (zabytki) – EFRR

Ankiety monitorujące realizację operacji

Załączniki: Ankieta monitorująca LSR – 1.2.1 (rozwijanie działalności) – PROW Ankieta monitorująca LSR – 2.1.1 (wsparcie infr. turyst.) – PROW Ankieta monitorująca LSR – 1.2.1 (podejmowanie działalności) – PROW

Ankiety monitorujące realizację operacji

Załączniki: Ankieta monitorująca LSR – 1.2.1 (rozwijanie działalności) – PROW Ankieta monitorująca LSR – 2.1.1 (wsparcie infr. turyst.) – PROW Ankieta monitorująca LSR – 1.2.1 (podejmowanie działalności) – PROW

Nabór wniosków nr 4/2017 Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGDNABÓR nr 4 /2017 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz…

Nabór wniosków nr 5/2017 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2017 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy DziałaniaStowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi Cel 2. Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W….

Sprostowanie do wyników naboru nr 2/2016 – rozwijanie działalności gospodarczej

W liście operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – nabór 2/2016, prostuje się oczywistą omyłkę rachunkową w poz.3 listy, poprzez zaokrąglenie kwoty wsparcia dla operacji objętej wnioskiem Nr 1.2.1./2/2016/6, do pełnych złotych, tj. kwota wnioskowanego wsparcia wynosi 220.405 złotych.

Nabór wniosków nr 3/2017 – Infrastuktura usług integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej na obszarze N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/ 2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 2- Wzmocnienie standardu życia mieszkańców…