Nabór wniosków nr 4/2016 – inwestycje na rzecz ekologii i OZE w gospodarstwach domowych

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2016 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z…

Nabór wniosków nr 3/2016 – dbałość o obiekty zabytkowe

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2016 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z…

Informacja dodatkowa do ogłoszenia o naborze nr 2/2016

Nabór wniosków – rozwijanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2016w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy DziałaniaStowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego WsiCel ogólny: 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z…

Nabór wniosków – podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2016w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy DziałaniaStowarzyszenie N.A.R.E.W – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego WsiCel ogólny: 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W w zgodzie z…