Szlaki wodne

•    Kajakiem Wokół Kurowa. Szlak oznaczony dwiema tablicami informacyjnymi: w Kurowie i przy „zerwanym moście” wiedzie 3 trasami. Pierwsza trasa krótkiej pętli o dł. 1,6 km, czas przepłynięcia tej trasy to około 45 minut. Druga trasa średniej pętli o dł….

Kultura

Pomimo upływu czasu wiele miejscowych zwyczajów jest doskonale znanych mieszkańcom obszaru LGD N.A.R.E.W. To, co wyróżnia jedenaście gmin, to duże przywiązanie do tradycji. W wielu miejscach często podkreślana jest konieczność zachowania dziedzictwa kulturowego, a także różnorodności kulturowej obszaru LGD. To,…

Historia

  Ziemie obszaru LGD N.A.R.E.W. zasiedlane były od zawsze przez ludność różnych kultur. Badania archeologiczne wskazują na aktywność człowieka już w paleolicie, kiedy rejon gmin nadnarwiańskich został zasiedlony przez pierwsze gromady ludzkie. W okolicach Suraża znaleziono ślady łowców reniferów z…

Szlaki samochodowe

Królowej Bony, oznaczony kilkoma tablicami (znakami drogowymi) przy drodze wojewódzkiej na długości 30 km. (na terenie LGD 10 km). Przebieg szlaku: Tatary – Krypno Wielkie – Knyszyn – Jasionówka. Poświęcony Królowej Bonie, inicjatorce pomiary włócznej w Polsce w XVI w,…

Szlaki konne

Szlak Biebrzański, 30 km (10 km w LGD), znaki pomarańczowe. Przebieg: Góra – Morusy – Kruszyn – Myszowate – Szorce – Trzcianne – Chojnowo – Wilamówka. Szlak łączy szlaki konne narwiańskie i puszczańskie z Biebrzańskim Parkiem Narodowy Szlak Bojarski, 15…

Questy w stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przedstawia nową formę promocji regionu naszego Stowarzyszenia , czyli questy.   Questy w formie ulotek dostępne są w następujących miejscach: Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie, gdzie kończy się i rozpoczyna quest o…

Przyroda

  Obszar Stowarzyszenia N.A.R.E.W. położonego w dolinie rzeki Narew, łączy rzeka Narew oraz Narwiański Park Narodowy. Jest to teren nizinny, na którym występują łąki, lasy, bagna i mokradła. Na tym obszarze, prócz tradycyjnego rolnictwa, uprawia się również rybołówstwo, wikliniarstwo, myślistwo….

Geografia

  LGD N.A.R.E.W. działa na terenie jedenastu gmin województwa podlaskiego, położonych wokół Narwiańskiego Parku Narodowego: Choroszcz, Krypno, Kobylin Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady. Park obejmuje swoim obszarem bagienną dolinę Narwi, od Suraża do Rzędzian o…

Społeczności

Wszystkie gminy wchodzące w skład Partnerstwa N.A.R.E.W. cechuje zbieżny poziom problemów związanych z jakością życia na obszarach wiejskich. Mieszkańcy Partnerstwa N.A.R.E.W. wskazują na bogate dziedzictwo kulturowe swojego obszaru, które jest jednak raczej zasobem ukrytym społeczności i należy je wydobyć na…