Aktualności

Spotkanie informacyjne – 16 lutego 2017r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE 16 lutego 2017r ( czwartek) o godzinie 13.00 w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące planowanych do ogłoszenia naborów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. PRZEDSIĘWZIĘCIA: 2.2.2 – POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 14 lutego 2017r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 14 lutego 2017 r. o godzinie 15.00. w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, 18 – 100 Łapy Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:1. Otwarcie posiedzenia.2. Wybór Przewodniczącego i...

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru nr 1/2017

27 stycznia 2017r o godzinie 12.00 w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące przedsięwzięcia „Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Kwalifikowane typy przedsięwzięć realizowane w ramach LSR,...

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI

Szanowni Państwo,zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą mailową na adres: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl do dnia 24.01.2017 r. do godziny 15:30. Załączniki: proponowane zmiany LSR

I posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W związku z zakończeniem naboru nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, odbędze...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 12 grudnia 2016r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 12 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00. w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, 18 – 100 Łapy Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:1. Otwarcie posiedzenia.2. Wybór Przewodniczącego i...

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Informujemy, iż dnia 23 listopada 2016r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła na swojej stronie zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności...