Protokół z XXXVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy oceny wniosku w ramach naborów nr 5/2019 i 6/2019 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w…

Protokół z XXXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy oceny wniosku w ramach naboru nr 1/2019 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia…

Protokół z XXVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy ponownej oceny wniosku w ramach naboru nr 7/2018 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu…

Protokół z XXIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy autokontroli w ramach naboru nr 7/2018 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty…

Sprostowanie do Protokołu z XXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W protokole z XXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyło się 27.07.2018r, uzupełnia się punkt 11 protokołu o omyłkowo pominięty zapis. Załączniki: Uzupełnienie protokołu XXIII

Protokół z XXIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy oceny wniosku w ramach naboru nr 7/2018 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia…

Protokół z VIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy ponownej oceny wniosku w ramach naboru nr 5/2017 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu…

Protokół z VI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy autokontroli naboru nr 5/2017 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące autokontroli…

Sprostowanie do Protokołu z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W protokole z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyło się 09.06.2017r, prostuje się oczywiste omyłki pisarskie, w ten sposób że :1) prostuje się zapis daty posiedzenia „08.06.2017r.” na właściwy: „09.06.2017r.”,2) w Ad.10 protokołu w pkt 7-14 ostatni element numeru…

Protokół z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naboru nr 5/2017 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr…