Komunikat dotyczący naborów nr: 6/2018, 5/2018, 2/2018, 9/2017

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca br.) zmianie uległy: 1) wzory minimalnego zakresu…

Komunikat dotyczący naborów nr: 6/2018, 5/2018, 2/2018, 9/2017, 8/2017, obowiązujący od 20 kwietnia 2018 roku

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami. Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.)…

Nabór wniosków nr 6/2018 Wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców LGD N.A.R.E.W

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGDNABÓR nr 6/2018 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz…

Nabór wniosków nr 5/2018 Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGDNABÓR nr 5/2018 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na…

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi…

Nabór wniosków nr 2/2018 Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGDNABÓR nr 2/2018 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na…

KOMUNIKAT do naboru wniosków nr 1/2018

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NABORU Nr 1/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1- Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnejOŚ PRIORYTETOWA IX: ROZWÓJ LOKALNYDziałanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie…

Nabór wniosków nr 1/2018 Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGDNABÓR nr 1/2018 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na…

WYJAŚNIENIE do Załącznika nr 5 Lokalne Kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. do ogłoszonego naboru nr 9/2017

WYJAŚNIENIE do Załącznika nr 5 Lokalne Kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. do ogłoszonego naboru nr 9/2017. Niniejszym wyjaśniamy iż:Nazwa kryterium: „Realizacja zajęć z zakresu przedsiębiorczości w placówkach przedszkolnych” Opis kryterium: „Preferuje się operacje zakładające realizację działań skierowanych do dzieci…

Nabór wniosków nr 9/2017 Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGDNABÓR nr 9 /2017 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3: Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej…