Urząd Gminy PoświętnePoświętne 2118-112 Poświętne tel. 85 650 13 14fax. 85 650 11 83 mail: poswietne@dat.plhttp://gminaposwietne.vipserv.org/   Powierzchnia gminy:Liczba ludności: 3 640liczba podmiotów gos.: 183   Gmina Poświętne leży w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego i graniczy od…

Informacja o wynikach naboru na koordynator projektu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Łapach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   Informacja o wynikach naboru Koordynator projektu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z…

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w odpowiedzi na ponowne ogłoszenie naboru na stanowisko Koordynatora Projektu ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie w pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej w dniu 24 lipca 2009…

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przedluża konkurs na stanowisko koordynatora projektu. Szczegóły do pobrania w załączniku. Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przedluża konkurs na stanowisko koordynatora projektu. Szczegóły do pobrania w załączniku.

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora projektu. Szczegóły do pobrania w załączniku. Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora projektu. Szczegóły do pobrania w załączniku. Załącznik do…

W czwartek 28 maja 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Andrzej Jurczak oraz Wiceprezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Roman Czepe podpisali umowę na finansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenia N.A.R.E.W. W czwartek 28 maja…

Pomocne strony internetowe. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Ministerstwo Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Agro-Info Fundacja Partnerstwo dla Rolnictwa

Pilotażowy Program Leader+ (PPL+) wdrażany jest jako Działanie 2.7 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Czas trwania działania obejmuje 2004-2006 (rozliczenie i zamknięcie dokońca2008 r. zgodnie z zasadą n+2). Instytucją zarządzającą…

Cele LSR Analiza SWOT Rozporządzenia Zestawienie RF Harmonogram naborów wniosków Budżet LSR dla każdego roku realizacji INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW Interpretacja indywidualna dotycząca VAT ANKIETA MONITORUJĄCAWytyczne dot. oznakowania małych projektów LOGOTYPY Ewaluacja własna   Zgodnie z założeniami programowymi, Lokalna Grupa Działania,…

Cele LSR Analiza SWOT Rozporządzenia Zestawienie RFInformujemy, iż zgodnie z Aneksem nr 03/10 do Umowy nr 6933-UM1000008/09 z dnia 28 maja 2009 podpisanego w dniu 20.12.2010 uległ zmianie harmonogram naboru wniosków. Harmonogram naborów wniosków Informacje dla beneficjentów   Zgodnie z…