W dniu 27 lutego 2008r. w Gimnazjum w Turosni Koscielnej o godzinie 16:00 odbedzie się Walne Zebranie Czlonkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwianska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Po zakonczeniu spotkania odbedzie sie zebranie Zarzadu Stowarzyszenia N.A.R.E.W.Wszystkich czlonkow Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,w zwiazku z aktualizacja i przygotowaniem Strategii pod katem wymagan Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich ponizej zamieszczamy Karte Zgloszenia Projektu. Wszystkie osoby, ktore chcialyby sie przyczynic do tworzenia naszej Strategii prosimy o wypelnienie zalaczonej ponizej karty i odeslanie jej droga…