Lokalna Strategia Rozwoju – infomacje ogólne

Lokalna Grupa Akcyjnej Spreewald Plus z Lubeen (Niemcy) w ramach zawartej w dniu 09 lutego 2008 roku Umowy kooperacyjnej, organizuje międzynarodowe spotkanie w dniach 09 i 10 września 2009 roku wspólnie z LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W., LGD z Holandii, LGD z…

Z niecierpliwością oczekujemy na zakończenie procedury oceny wniosku z dnia 29 stycznia 2009 roku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD).   Z niecierpliwością oczekujemy na zakończenie procedury…

Informujemy, iż z dniem 10 sierpnia 2009 roku nastąpiło przeniesienie Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi do nowej siedziby w Turośni Kościelnej ul. Lipowa 4 – budynek Dworku Myśliwskiego. Informujemy, iż z dniem 10 sierpnia 2009 roku nastąpiło…

Urząd Gminy Wyszki ul Piórkowska 2 17-132 Wyszki tel.: 85 730 58 90 faks: 85 730 58 99   http://www.wyszki.ple-mail: ug_wyszki@post.pl   Powierzchnia gminy:Liczba ludności: 4 651Liczba podmiotów gos.: 186 Gmina Wyszki położona jest w obrębie mezoregionu Równina Bielska wchodzącego…

  Urząd Gminy PoświętnePoświętne 2118-112 Poświętne tel. 85 650 13 14fax. 85 650 11 83 mail: poswietne@dat.plhttp://gminaposwietne.vipserv.org/   Powierzchnia gminy:Liczba ludności: 3 640liczba podmiotów gos.: 183   Gmina Poświętne leży w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego i graniczy od…

Informacja o wynikach naboru na koordynator projektu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Łapach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013   Informacja o wynikach naboru Koordynator projektu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z…

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w odpowiedzi na ponowne ogłoszenie naboru na stanowisko Koordynatora Projektu ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie w pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej w dniu 24 lipca 2009…

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przedluża konkurs na stanowisko koordynatora projektu. Szczegóły do pobrania w załączniku. Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przedluża konkurs na stanowisko koordynatora projektu. Szczegóły do pobrania w załączniku.

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora projektu. Szczegóły do pobrania w załączniku. Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora projektu. Szczegóły do pobrania w załączniku. Załącznik do…