Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców terenu LGD N.A.R.E.W., tj. gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszk na 2-dniowe bezpłatne szkolenia na temat wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach działań:…

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta koordynatora projektu ds. wdrażania lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta koordynatora projektu ds. wdrażania lokalnej…

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w odpowiedzi na ogłoszenie naboru na stanowisko asystenta koordynatora ds. wdrażania lokalnej strategii rozwoju, ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjne Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w odpowiedzi na ogłoszenie naboru…

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w imieniu Zarządu, ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta koordynatora ds. wdrażania lokalnej strategii rozwoju Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w imieniu Zarządu, ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta koordynatora ds….

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza na zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza na zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju…

Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 20 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” Nr 6933-UM1000008/09 z dnia 28 maja 2009 roku, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przekazuje Państwu zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji operacji Zgodnie…

W dniach 09 i 10 września 2009 w Lubben w Niemczech odbyło się spotkanie robocze w ramach współpracy pomiędzy LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Lokalną Grupą Akcyjną Spreewald Plus, LGD z Ukrainy, LGD z Holandii i LGD…

W dniu 23 września w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. Zebranie zaktualizowało Lokalną Strategię Rozwoju do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 W dniu 23 września w…

W dniu 15 września 2009 roku w Urzędzie Marszałkowski Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Andrzej Jurczak oraz Wiceprezes – Pan Roman Czepe podpisali umowę przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” W dniu 15…

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza na zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 23 września 2009 roku (środa) o godzinie 16:00 w Biurze Stowarzyszenia, do Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4…