W czwartek 28 maja 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Andrzej Jurczak oraz Wiceprezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Roman Czepe podpisali umowę na finansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenia N.A.R.E.W. W czwartek 28 maja…

Pomocne strony internetowe. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Ministerstwo Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Agro-Info Fundacja Partnerstwo dla Rolnictwa

Pilotażowy Program Leader+ (PPL+) wdrażany jest jako Działanie 2.7 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Czas trwania działania obejmuje 2004-2006 (rozliczenie i zamknięcie dokońca2008 r. zgodnie z zasadą n+2). Instytucją zarządzającą…

Cele LSR Analiza SWOT Rozporządzenia Zestawienie RF Harmonogram naborów wniosków Budżet LSR dla każdego roku realizacji INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW Interpretacja indywidualna dotycząca VAT ANKIETA MONITORUJĄCAWytyczne dot. oznakowania małych projektów LOGOTYPY Ewaluacja własna   Zgodnie z założeniami programowymi, Lokalna Grupa Działania,…

Cele LSR Analiza SWOT Rozporządzenia Zestawienie RFInformujemy, iż zgodnie z Aneksem nr 03/10 do Umowy nr 6933-UM1000008/09 z dnia 28 maja 2009 podpisanego w dniu 20.12.2010 uległ zmianie harmonogram naboru wniosków. Harmonogram naborów wniosków Informacje dla beneficjentów   Zgodnie z…

Parafialno-Gminne Dożynki we Wyszkach – 28.08.2016 {simgaleria}images/stories/galeria/320{/simgaleria} XVII Biesiada Miodowa w Kurowie- 27.08.2016 {simgaleria}images/stories/galeria/319{/simgaleria} XVII Tykocińska Biesiada Miodowa – 20.08.2016 {simgaleria}images/stories/galeria/318{/simgaleria} Dni Krypna – 14.08.2016 {simgaleria}images/stories/galeria/317{/simgaleria} Festyn Rodzinny w Zawadach – 07.08.2016 {simgaleria}images/stories/galeria/316{/simgaleria} Festyn Waniewo – Odpust – Natura –…

  Obszar Stowarzyszenia N.A.R.E.W. położonego w dolinie rzeki Narew, łączy rzeka Narew oraz Narwiański Park Narodowy. Jest to teren nizinny, na którym występują łąki, lasy, bagna i mokradła. Na tym obszarze, prócz tradycyjnego rolnictwa, uprawia się również rybołówstwo, wikliniarstwo, myślistwo….

  LGD N.A.R.E.W. działa na terenie jedenastu gmin województwa podlaskiego, położonych wokół Narwiańskiego Parku Narodowego: Choroszcz, Krypno, Kobylin Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady. Park obejmuje swoim obszarem bagienną dolinę Narwi, od Suraża do Rzędzian o…

Wszystkie gminy wchodzące w skład Partnerstwa N.A.R.E.W. cechuje zbieżny poziom problemów związanych z jakością życia na obszarach wiejskich. Mieszkańcy Partnerstwa N.A.R.E.W. wskazują na bogate dziedzictwo kulturowe swojego obszaru, które jest jednak raczej zasobem ukrytym społeczności i należy je wydobyć na…

W ramach prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwo N.A.R.E.W. wybrało temat wiodący dla przygotowanej strategii, który będzie rozwijany w ramach aktywności Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. W ramach tematu wiodącego określono kierunki rozwoju, które zatwierdzone zostały w postaci celów…