Aktualności

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2010 roku Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr Z/IV/08/10 w sprawie terminu zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 26 października 2010, zapraszamy na Walne Zebranie...

Podlaska Sieć Partnerstw na Rzecz Ekonomii Społecznej

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego z gmin miejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców do udziału w projekcie „Podlaska Sieć Partnerstw na Rzecz Ekonomii Społecznej”. Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego z...

Podpisane umów

Podpisane umów o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zawarte w III kwartale 2010. Miło nam jest poinformować, iż III kwartale 2010 roku zostały zawarte z Samorządem Województwa Podlaskiego pierwsze umowy o...

Zmiany w zakresie realizacji „małych projektów”

Przypominamy, że zgodnie ze zmianą „Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013” ulega zmianie zakres realizacji „małych projektów”....

Transnarodowe Warsztaty Lokalnych Grup Działania – 08–09.10.2010 – Babimost (powiat zielonogórski)

W dniach 08–09.10.2010 LGD N.A.R.E.W. uczestniczyła w Transnarodowych Warsztatach Lokalnych Grup Działania, które odbyły się w Babimoście z udziałem grup z LAG Spreewald (Niemcy), LAG Nordwest-Ovwrijssel (Holandia) oraz gospodarzy – LGD Region Kozła (Polska). W dniach 08–09.10.2010 LGD N.A.R.E.W. uczestniczyła w Transnarodowych Warsztatach Lokalnych Grup Działania, które odbyły się w...

Szkolenie członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Szkolenie członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 19 październik 2010 (wtorek) w siedzibie Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej. Zapraszamy członków Rady i Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na szkolenie z zakresu oceny wniosków. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej w dniu 19 października 2010 roku (wtorek) w...

Nabór wniosków na działania: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ogłasza nabory wniosków na działania: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” w okresie 18.10.2010 – 10.11.2010. Szczegóły w zakładce „NABORY” Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ogłasza nabory wniosków na działania: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” w okresie 18.10.2010 – 10.11.2010. Szczegóły w zakładce „NABORY”   V nabór –...

V nabór – małe projekty (MP)

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla MAŁYCH PROJEKTÓW, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy...

VI nabór – odnowa i rozwój wsi (OiRW)

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” I. Termin składania wniosków: od dnia...