Czas trwania zadania: 2 maj 2007 – 11 czerwiec 2007Osoby prowadzące: Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska Zakres zadania: Akcje informacyjne na temat zrównoważonego rozwoju w szkołach Partnerstwa wraz z promocją ZSROW.

Przekazujemy Państwu poprawiony IV wniosek o płatność oraz sprawozdanie końcowe.

Projekt Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwianska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach II Schematu Pilotazowego Programu Leader+ dobiegl konca w dniu 14 marca 2008r. Przedstawiamy dzis Panstwu wniosek o p³atnosc koncowa, zestawienie rzeczowo – finansowe, koncowe sprawozdanie Stowarzyszenia oraz informacja o postepach.Bedziemy…

Przekazujemy Państwu poprawiony wniosek oraz zestawienie rzeczowo – finansowe.

Szanowni Państwo,zapraszamy na Konferencję Podsumowujaca II Schemat Pilotażowego Programu Leader+ 8 marca 2008r. w Rzędzianach (Gmina Tykocin), od godz. 10:30 w gospodarstwie agroturystycznym U Zendziana. Na spotkaniu podsumujemy nasz projekt, przedstawiciel Urzędu Marsza³kowskiego opowie o nowych perspektywach Leadera+, oraz poznamy…

W dniu 27 lutego 2008r. w Gimnazjum w Turosni Koscielnej o godzinie 16:00 odbedzie się Walne Zebranie Czlonkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwianska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Po zakonczeniu spotkania odbedzie sie zebranie Zarzadu Stowarzyszenia N.A.R.E.W.Wszystkich czlonkow Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,w zwiazku z aktualizacja i przygotowaniem Strategii pod katem wymagan Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich ponizej zamieszczamy Karte Zgloszenia Projektu. Wszystkie osoby, ktore chcialyby sie przyczynic do tworzenia naszej Strategii prosimy o wypelnienie zalaczonej ponizej karty i odeslanie jej droga…