Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 20 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” Nr 6933-UM1000008/09 z dnia 28 maja 2009 roku, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przekazuje Państwu zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji operacji Zgodnie…

W dniach 09 i 10 września 2009 w Lubben w Niemczech odbyło się spotkanie robocze w ramach współpracy pomiędzy LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Lokalną Grupą Akcyjną Spreewald Plus, LGD z Ukrainy, LGD z Holandii i LGD…

W dniu 23 września w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. Zebranie zaktualizowało Lokalną Strategię Rozwoju do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 W dniu 23 września w…

W dniu 15 września 2009 roku w Urzędzie Marszałkowski Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Andrzej Jurczak oraz Wiceprezes – Pan Roman Czepe podpisali umowę przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” W dniu 15…

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza na zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 23 września 2009 roku (środa) o godzinie 16:00 w Biurze Stowarzyszenia, do Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4…

Lokalna Strategia Rozwoju – infomacje ogólne

Lokalna Grupa Akcyjnej Spreewald Plus z Lubeen (Niemcy) w ramach zawartej w dniu 09 lutego 2008 roku Umowy kooperacyjnej, organizuje międzynarodowe spotkanie w dniach 09 i 10 września 2009 roku wspólnie z LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W., LGD z Holandii, LGD z…

Z niecierpliwością oczekujemy na zakończenie procedury oceny wniosku z dnia 29 stycznia 2009 roku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD).   Z niecierpliwością oczekujemy na zakończenie procedury…

Informujemy, iż z dniem 10 sierpnia 2009 roku nastąpiło przeniesienie Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi do nowej siedziby w Turośni Kościelnej ul. Lipowa 4 – budynek Dworku Myśliwskiego. Informujemy, iż z dniem 10 sierpnia 2009 roku nastąpiło…

Urząd Gminy Wyszki ul Piórkowska 2 17-132 Wyszki tel.: 85 730 58 90 faks: 85 730 58 99   http://www.wyszki.ple-mail: ug_wyszki@post.pl   Powierzchnia gminy:Liczba ludności: 4 651Liczba podmiotów gos.: 186 Gmina Wyszki położona jest w obrębie mezoregionu Równina Bielska wchodzącego…