Aktualności

Bezpłatne warsztaty

W imieniu Fundacji EFORT zapraszamy przedstawicieli LGD NAREW do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej” organizowanych w dniach 1-2 grudnia 2010r. w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Trzy Sosny w Ignatkach. W imieniu Fundacji EFORT zapraszamy przedstawicieli LGD NAREW do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach „Lokalne Partnerstwo na...

Szkolenie i doradztwo zakresu działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

STOWARZYSZENIE N.A.R.E.W. NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI w związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach działania 4.1/413: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań: 311„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z limitem środków: 183 015,80 zł i 312 „Tworzenie...

Szkolenie i doradztwo zakresu działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Zapraszamy mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki na bezpłatne szkolenie oraz indywidualne konsultacje z zakresu działań: „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” ORAZ „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” Szkolenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2010 (wtorek) w godzinach 14.00 – 18.00 w Biurze Stowarzyszenia...

Nabór wniosków na działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ogłasza nabory wniosków na działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w okresie 22.11.2010 – 10.12.2010. Szczegóły w zakładce „NABORY” „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – nabór VII „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – nabór VIII  

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – nabór VIII

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w...

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – nabór VII

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w...

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2010 roku Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr Z/IV/08/10 w sprawie terminu zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 26 października 2010, zapraszamy na Walne Zebranie...

Podlaska Sieć Partnerstw na Rzecz Ekonomii Społecznej

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego z gmin miejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców do udziału w projekcie „Podlaska Sieć Partnerstw na Rzecz Ekonomii Społecznej”. Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego z...

Podpisane umów

Podpisane umów o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zawarte w III kwartale 2010. Miło nam jest poinformować, iż III kwartale 2010 roku zostały zawarte z Samorządem Województwa Podlaskiego pierwsze umowy o...

Zmiany w zakresie realizacji „małych projektów”

Przypominamy, że zgodnie ze zmianą „Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013” ulega zmianie zakres realizacji „małych projektów”....