Rada Stowarzyszenia w dniu 10.02.2010 dokonała oceny złożonych wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji do dofinansowania. Wszystkie ocenione operacje są zgodne z LSR. Poniżej listy ocenionych operacji.   Małe projekty   Odnowa…

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. zaprasza mieszkańców gmin do udziału w bezpłatnym spotkaniu aktywizująco – szkoleniowym nt. wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach działań Odnowa i Rozwój Wsi oraz „Małe projekty” STOWARZYSZENIE N.A.R.E.W. NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI zaprasza mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy,…

STOWARZYSZENIE N.A.R.E.W. NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI zaprasza mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki do udziału w BEZPŁATNYCH SPOTKANIACH AKTYWIZUJĄCO–SZKOLENIOWYCH NT. WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z DZIAŁAŃ:   Odnowa i Rozwój Wsi oraz…

W dniu 23 lutego 2010 r., w imieniu Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W., Prezes Andrzej Jurczak oraz Wiceprezes Roman Czepe podpisali z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na…

W dniu 18 lutego 2010 roku odbyło się w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. Na zebraniu zostało przyjęte sprawozdanie finansowe oraz z działalności Zarządu za 2009 rok W dniu 18 lutego 2010 roku odbyło się…

    Plik do pobrania

  Plik do pobrania

Dokumenty do pobrania ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 (lipiec 2007)Ustawa z dnia…

Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W. powstała w oparciu o doświadczenia współpracy pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Narwiańskiego Parku Narodowego. To właśnie współpraca na płaszczyźnie drobnej przedsiębiorczości w otoczeniu rolnictwa, wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu w celu zrównoważonego rozwoju stały się…

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007…