Zarząd Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007…

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 18 lutego 2010 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Biurze Stowarzyszenia do Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4…

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Ekonomiczna Wsi składa zapytanie dotyczące podpisania umowy zlecenie na odwirusowanie oraz prowadzenie i aktualizację strony internetowej stowarzyszenia: www.stowarzyszenienarew.org.pl Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Ekonomiczna Wsi składa zapytanie dotyczące podpisania umowy zlecenie na odwirusowanie oraz prowadzenie i aktualizację…

 

W dniach 18 i 19 grudnia 2009, w Tykocinie odbyło się ostatnie już szkolenie dla mieszkańców LGD N.A.R.E.W. Dotyczyło ono możliwości uzyskania wsparcia w ramach LSR oraz poprawnego wypełniania wniosku aplikacyjnego. W dniach 18 i 19 grudnia 2009, w Tykocinie…

W dniach 14 i 15 grudnia 2009 w Łapach odbyło się drugie już szkolenie dla mieszkańców nt. wypełniania wniosków do projektów w ramach LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. W dniach 14 i 15 grudnia 2009 w Łapach odbyło…

W dniach 14 i 15 grudnia 2009 w Łapach odbyło się drugie już szkolenie dla mieszkańców nt. wypełniania wniosków do projektów w ramach LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. W dniach 14 i 15 grudnia 2009 w Łapach odbyło…

W dniach 08 i 09 grudnia 2009 w Turośni Kościelnej w Izbie Lekarskiej odbyło się pierwsze z cyklu trzech szkoleń dla mieszkańców nt. wypełniania wniosków do projektów w ramach LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. W dniach 08 i…

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007…

Zarząd Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007…