Jesteś tutaj: Strona główna » O Stowarzyszeniu » Aktualności
  • XV posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

  • print

W związku z zakończeniem naboru nr 1/2018 i 2/2018 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informujemy, iż 14 lutego 2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna odbędzie się XV posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Proponowany porządek  posiedzenia Rady:

1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Prezentacja przez pracownika Biura oddelegowanego do pomocy w pracy Rady syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia ich do biura Stowarzyszenia
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
5.    Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
6.    Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
7.    Dyskusja nad wnioskami.
8.    Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
9.    Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
10.    Wybór operacji do dofinansowania .
11.    Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
12.    Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
13.    Wolne wnioski i zapytania.
14.    Zamknięcie posiedzenia.