Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Podpisanie umowy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

  • print

W dniu 23 marca 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana z Samorządem Województwa Podlaskiego Umowa  o przyznanie pomocy nr 00003-6932-UM1000009/10 w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" na lata 2011- 2015, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


W dniu 23 marca 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana z Samorządem Województwa Podlaskiego Umowa  o przyznanie pomocy nr 00003-6932-UM1000009/10 w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" na lata 2011- 2015, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa ta gwarantuje do roku 2015 zabezpieczenie finansowe na bieżącą działalność biura oraz środki na: aktywizację mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR, współudział w wydarzeniach promocyjnych i szkolenia dla lokalnych liderów.


W załączeniu: