Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Informacja o zakończonym naborze wniosków

  • print
Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. LGD w trakcie naboru trwającego od 15 kwietnia do 29 kwietnia 2011 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

 

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. LGD w trakcie naboru trwającego od 15 kwietnia do 29 kwietnia 2011 r. w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"- NAREW/RD/II/2011:

Liczba złożonych wniosków4
Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN218 950,00
Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN

141 735,80

 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – NAREW/TiRM/III/2011:

Liczba złożonych wniosków
2
Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN
84 200,50
Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu w PLN
223 801,80

 

 

W dniu 09 maja 2011 r. Rada Stowarzyszenia oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, wnioski zostaną przekazane do właściwej Instytucji Wdrażającej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Białymstoku), gdzie zostaną ocenione pod względem formalnym. Po tej ocenie Instytucja Wdrażająca zdecyduje, z którymi Wnioskodawcami zostaną podpisane umowy i które projekty mogą być realizowane.