Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Projekt "Lokalny Klaster Ekonomii Społecznej"

  • print
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w imieniu Europejskiej Fundacji Odnowy i Rozwoju Terytorialnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Lokalny Klaster Ekonomii Społecznej”

 

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w imieniu Europejskiej Fundacji Odnowy i Rozwoju Terytorialnego

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Lokalny Klaster Ekonomii Społecznej”


Do udziału w Projekcie zapraszamy szczególnie:

  • podmioty ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne)

  • instytucje samorządowe (MOPS, GOPS, GOK itp.)

  • przedsiębiorstwa

  • zagrożone wykluczeniem społecznym osoby fizyczne (szczególnie osoby bezrobotne, zamieszkałe na terenach wiejskich) z terenu powiatu białostockiego i sokólskiego.


Uczestnicy projektu mogą wziąć udział
w
bezpłatnych poradach z zakresu prawa, księgowości i marketingu

oraz w następujących bezpłatnych szkoleniach:

1. „Ekonomizacja III sektora” - szkolenie

2. „ABC ekonomii społecznej” – szkolenie

3. Kurs brokerów sieciowych ekonomii społecznej

4. Warsztaty symulacji rozwoju inicjatywy klastrowej


Uczestnikom szkoleń zapewnimy: zakwaterowanie i wyżywienie oraz komplet materiałów promocyjnych i szkoleniowych.


Rekrutacja trwa tylko do końca listopada 2011 r. !!!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na http://klaster-es.efort.pl/


Biuro projektu:

siedziba Fundacji EFORT: 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 18

tel. 85 663 16 93, kom. 667 500 024, e-mail: biuro@efort.pl