Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Szkolenie nt. Odnawialnych Źródeł Energii – 19 - 20 listopad 2012

  • print

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców terenu należącego do LGD zainteresowanych tematem – wykorzystaniem - Odnawialnych Źródeł Energii do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 19 – 20 listopada 2012 (poniedziałek – wtorek) na terenie województwa podlaskiego.


Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z możliwościami wykorzystania alternatywnych źródeł energii poprzez przedstawienie im procesu tłoczenia biopaliwa rolniczego i prezentacji kolekcji roślin energetycznych przy PODR w Szepietowie, wizytę w Domu Opieki Społecznej w Tykocinie gdzie uczestnicy zapoznani zostaną z instalacją wykorzystującą energię gruntu poprzez pompy ciepła oraz wizytę w Szkole Podstawowej w Suchowoli, gdzie pokazane zostaną kolektory słoneczne, które wykorzystywane są do podgrzewania wody na cele socjalno-bytowe i gospodarcze. Odbędzie się również wizyta na fermach wiatrowych w gminie Suwałki oraz pogadanka w Suwalskim Parku Krajobrazowym nt. oddziaływania turbin wiatrowych na antroposferę oraz wyemitowanie filmu szkoleniowego nt. wpływu turbin wiatrowych na człowieka i środowisko.

 

 

W załączeniu szczegółowy program szkolenia oraz karta zgłoszeniowa. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zgłoszeniu decyduje data wpływu poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej do siedziby Biura (osobiście lub na maila).