Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Szkolenie członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 17 grudnia 2012 (poniedziałek), Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W.;

  • print

Zapraszamy członków Rady i Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na szkolenie z zakresu oceny wniosków. Spotkanie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4, w dniu 17 grudnia 2012 (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 16.00. Szkolenie ma na celu podnoszenie jakości pracy w/w organów w związku z oceną operacji zgłaszanych na konkursy organizowane przez Stowarzyszenie. 


 

Program szkolenia:

 

Godzina

Wybór operacji do dofinansowania

10.00-12.15 (3h lekcyjne)

1.   Posiedzenie Rady, wybór Komisji Skrutacyjnej

2.    Głosowanie Rady

3.    Podejmowanie Uchwał 

3.1.  Ustalenie listy ocenionych operacji

12.15 - 12.30

Przerwa kawowa

12.30-14.00 (2h lekcyjne)

4. Procedura  odwołań beneficjentów

    4.1. Decyzje podlegające procedurze odwoławczej

    4.2. Ponowna ocena wniosku

5. Omówienie ankiety monitorującej realizację operacji

14.00 - 14.30

Przerwa obiadowa

14.30 - 15.15 (1h lekcyjna)

6. Analiza karty oceny pod kątem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami - wnioski

15.15 – 16.00 (1h lekcyjna)

7. Warsztaty z zakresu oceny projektów