Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Szkolenie członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 13 czerwca 2013 (czwartek), Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

  • print

Zapraszamy członków Rady i Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na szkolenie z zakresu oceny wniosków. Szkolenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4, w dniu 13 czerwca 2013 (czwartek) w godzinach 08.30 – 11.45. Ma ono na celu podniesienie jakości pracy w/w organów w związku z oceną operacji zgłaszanych na konkursy organizowane przez Stowarzyszenie.


 

Program szkolenia:

 

Godzina

Wybór operacji do dofinansowania

08.30-10.00 (2h lekcyjne)


1. Posiedzenie Rady, wybór Komisji Skrutacyjnej, głosowanie Rady

2 Podejmowanie Uchwał

2.1 Ustalenie listy ocenionych operacji

3. Procedura odwołań beneficjentów: Decyzje podlegające procedurze, ponowna ocena wniosków

4. Omówienie ankiety monitorującej realizację operacji  

10.00 – 10.15

Przerwa kawowa - śniadaniowa

10.15-11.45 (2h lekcyjne)

5. Omówienie wskaźników realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

6.Zmiana Rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2012 roku