Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Forum Podlaskich LGD 4 – 6 września 2013 roku w Zabużu

  • print

Na zaproszenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich pracownik Biura LGD N.A.R.E.W. w dniach 4 – 6 września 2013 roku brał udział w „Forum Podlaskich LGD”, które odbyło się w na terenie województwa mazowieckiego, w związku ze współorganizacją tego spotkania przez Stowarzyszenie LGD „Tygiel Doliny Bugu”

Na zaproszenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich pracownik Biura LGD N.A.R.E.W. w dniach 4 – 6 września 2013 roku brał udział w „Forum Podlaskich LGD”, które odbyło się w na terenie województwa mazowieckiego, w związku ze współorganizacją tego spotkania przez Stowarzyszenie LGD „Tygiel Doliny Bugu”, które jako jedyne LGD województwa podlaskiego swoim zasięgiem obejmuje również województwo mazowieckie. Podczas trzydniowego spotkania mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami KSOW w celu omówienia bieżącej współpracy oraz pracownikami Referatu ds. Wrażania Osi Leader Urzędu Marszałkowskiego w celu omówienia efektywności wydatkowania środków Osi 4 Leader, ankiet monitorujących i sprawozdawczości z realizacji LSR. Istotnym punktem spotkania był Turniej Lokalnych Grup Działania o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, na koniec którego nagrody zwycięzcom wręczał Wicemarszałek Województwa Podlaskiego - Mieczysław Kazimierz Baszko. Odbyliśmy również wizytę studyjną w Gospodarstwie Sadowniczym „Alina Paluch i córka” oraz w Kole Gospodyń Wiejskich w Starej Kornicy, aby zobaczyć projekty realizowane w ramach Leadera (z działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małych projektów”). Odbyło się również Walne Posiedzenie Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. W ostatnim dniu odbyły się warsztaty pt. „Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju z wykorzystaniem wsparcia z kilku funduszy” prowadzone przez Panią Ingę Kawałek – Prezesa Pomorskiej Sieci Leader.

  • Forum Podlaskich LGD 4 – 6 września 2013 roku w Zabużu
  • Forum Podlaskich LGD 4 – 6 września 2013 roku w Zabużu
  • Forum Podlaskich LGD 4 – 6 września 2013 roku w Zabużu
  • Forum Podlaskich LGD 4 – 6 września 2013 roku w Zabużu
  • Forum Podlaskich LGD 4 – 6 września 2013 roku w Zabużu