Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Zapytanie dotyczące alokacji środków w ramach okresu programowania na lata 2007-2013

  • print
W związku z oszczędnościami powstałymi w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju prosimy Państwa  o wyrażenie opinii na temat  zapotrzebowania środków a także przyszłych, planowanych przez Państwa działań na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. 

 
Prosimy o rozpropagowanie zapytania wśród wszystkich osób zainteresowanych. Zależy nam na uzyskaniu informacji od podmiotów i osób reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Wszystkie zebrane informacje będą brane pod uwagę podczas decyzji dotyczącej alokacji pozostałych środków pomiędzy działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe Projekty”.

Prosimy o przekazywanie sugestii  do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do dnia 24.02.2014.