Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Ankieta dotycząca nowego okresu programowania na lata 2014-2020

  • print
W związku z nowym okresem programowania na lata 2014-2020, przedstawiamy Państwu ankietę dotyczącą  przyszłości podejścia LEADER z  listą obszarów, które w przyszłym okresie programowania będą mogły być realizowane dzięki łączeniu kilku źródeł finansowania (PROW, EFRR, EFS) w ramach CLLD (Rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność).

W związku z tym prosimy Państwa  o wyrażenie opinii na temat zapotrzebowania na środki oraz przyszłych, planowanych przez Państwa działań na terenie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Prosimy o rozpowszechnienie tej ankiety wśród wszystkich osób zainteresowanych - zależy nam na uzyskaniu informacji od podmiotów i osób reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.

Wszystkie zebrane informacje będą brane pod uwagę przy opracowywaniu założeń do nowej lokalnej strategii rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na nowy okres programowania 2014-2020.

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl do końca marca 2014 roku.