Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

  • print

W dniu 23 września w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. Zebranie zaktualizowało Lokalną Strategię Rozwoju do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009


W dniu 23 września w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. Zebranie zaktualizowało Lokalną Strategię Rozwoju do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 (w części 9 – Procedura wyboru operacji w ramach działania, w części 10 – Budżet LSR dla każdego roku realizacji – Tabela 23, w części 1.5.6. – Zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i lokalowe).D rugim punktem spotkania była zmiana Statutu Stowarzyszenia poprzez zmianę siedziby Stowarzyszenia na Turośń Kościelną.

 Aktualne dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej.