Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
 • „Małe projekty” - II nabór 2014

 • print

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla: MAŁYCH PROJEKTÓW, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 14 maja 2014 roku do 27 maja 2014 roku do godziny 15.00.


II. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • Biuro Stowarzyszenia LGD N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, w godzinach 08.00 – 16.00;

 • wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na CD/DVD (na ww. nośniku powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie pdf.);

 • wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu; złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii (trzeci egzemplarz wniosku dla beneficjenta); potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.


III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest w wersji elektronicznej poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.prow.wrotapodlasia.pl.;

 • wzór formularza o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest również w biurze LGD N.A.R.E.W.: ul. Lipowa 4 w Turośni Kościelnej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Gen. F. Kleeberga 20;

 • wraz z formularzem wniosku i instrukcją jego wypełnienia udostępnia się następujące dokumenty:

 •  
  1. Lokalną Strategię Rozwoju LGD N.A.R.E.W.,
  2. Karta zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju,
  3. lokalne kryteria wyboru operacji określone w LSR w formie „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów dla przedsięwzięć związanych z małymi projektami”


IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru przez LGD operacji z zakresu „małych projektów” do finansowania:
 • uzyskanie 11 punktów z 46 możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru z działania: „Małe projekty”.


V. Limit dostępnych środków na konkurs NAREW/MP/II/2014
 • 199 521,74 zł


VI. Dodatkowe informacje

 • wszelkie informacje o konkursie można uzyskać osobiście w siedzibie biura LGD: ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, telefonicznie pod numerem: 85 6505104 oraz na stronie stowarzyszenia: www: stowarzyszenienarew.org.pl
 • biuro jest czynne w godzinach 08.00 – 16.00


Do pobrania:

 

Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza w trzech egzemplarzach), Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (na płycie CD/DVD).

Uwaga:

Na każdej stronie wniosku (na dole strony), zarówno na formularzu aktywnego pdf  jak i na wydruku znajduje się unikalna suma kontrolna (ciąg cyfr i liter), która jednoznacznie identyfikuje wniosek.

Aby sumy kontrolne na wniosku i na wydruku zgadzały się należy zachować następującą kolejność czynności: najpierw zapisać dokument na informatycznym nośniku danych a następnie go wydrukować