Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Zmiana instrukcji do Wniosku o przyznanie pomocy w małych projektach – wersja 8z.

  • print

Informujemy, iż nastąpiła zmiana do „Instrukcji wypełniania wniosków” w wersji 8z – dotyczy trwającego w tej chwili naboru wniosków na działanie „Małe projekty”.


Zmiana jest konsekwencją interpretacji Instytucji Zarządzającej dotyczącej sposobu wyliczania kwoty pomocy w sytuacji, gdy Wnioskodawca wykazał wkład niepieniężny oraz otrzymał dotację w kwocie przekraczającej wysokość wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych. Zmiana jest zaznaczona kolorem.