Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych - pocztówki

  • print
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. składa zapytanie ofertowe na przygotowanie graficzne, wydruk oraz dostawę 3 kompletów pocztówek promocyjnych o następujących parametrach:

- wymiary zbliżone do 10x15 cm – proszę podać proponowany wymiar pocztówki
- kolorystyka: 4+4 CMYK - druk dwustronny, pełno-kolorowy
- folia błysk jednostronnie

Prosimy przygotować wycenę odpowiednio dla następującej ilości egzemplarzy: 3x500 szt., 3x700 szt. oraz 3x1000szt.

Materiały graficzne (zdjęcia oraz logotypy - zgodnie z księgą wizualizacji PROW - 4 loga) zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Oferta powinna obejmować koszt przygotowanie projektu graficznego w tym również obróbkę zdjęć, przygotowanie do druku, druk i dostawę gotowych egzemplarzy do Zamawiającego. Prosimy o podanie ceny w wartościach netto i brutto dla poszczególnych ilości pocztówek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektów pocztówek przedstawionych przez Wykonawcę.

Termin realizacji całego zamówienia: czerwiec 2014 roku 

Ofertę należy złożyć do dnia 06 czerwca 2014 do godz. 15.00, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.