Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych – pocztówki MOBI

  • print

W ramach projektu współpracy pn. „Mobilne Okno Blisko Informacji” (MOBI) składamy zapytanie ofertowe na przygotowanie graficzne, wydruk oraz dostawę 7 kompletów pocztówek promocyjnych o następujących parametrach:

- wymiary zbliżone do 10 x15 cm,
- gramatura 350g
- pocztówka powinna mieć kształt smartfona o zaokrąglonych krawędziach,
- kolorystyka: 4+4 CMYK - druk dwustronny, pełno-kolorowy,
- w miejscu „znaczka” - kod QR – różny dla każdego kompletu pocztówek,
- folia błysk jednostronnie.

Prosimy przygotować wycenę odpowiednio dla następującej ilości kompletów:
Komplet    I – 8000 szt.
Komplet   II – 8000 szt.
Komplet  III - 6000 szt.
Komplet  IV – 4000 szt.
Komplet   V – 4000 szt.
Komplet  VI – 1000 szt.
Komplet  VII – 1000 szt.
Razem: 32 000 szt. (7 różnych kompletów)

Materiały graficzne zgodnie z księgą wizualizacji PROW – 3 loga oraz loga partnerów projektu zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Oferta powinna obejmować koszt przygotowania poszczególnych projektów graficznych, przygotowanie do druku, druk i dostawę gotowych egzemplarzy do Zamawiającego (do 6 różnych adresów doręczenia).  
Prosimy o podanie ceny w wartościach netto i brutto dla poszczególnych kompletów pocztówek oraz dla całości zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektów pocztówek przedstawionych przez Wykonawcę.

Termin realizacji całego zamówienia:  do 21 lipca 2014 roku

Ofertę należy złożyć do dnia 03 lipca 2014 do godz. 15.00, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18–106 Turośń Kościelna, mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl.; Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.