Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Spotkania szkoleniowe pn. "Lokalni Liderzy w partycypacyjnej budowie rozwoju obszaru – identyfikacja problemów oraz obszary interwencji"

  • print

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin: Wyszki, Sokoły, Poświętne i Tykocin do udziału w spotkaniach szkoleniowych p.n. „Lokalni Liderzy w partycypacyjnej budowie rozwoju obszaru – identyfikacja problemów oraz obszary interwencji”. Realizatorem spotkań szkoleniowych będzie firma Soen Partners Sp. z o.o. z Białegostoku.


Celem spotkań jest zapoznanie lokalnych liderów z poszczególnych gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia z warunkami i możliwościami wsparcia działań z zakresu partycypacyjnej budowy rozwoju obszaru poprzez identyfikację istniejących problemów oraz wskazanie możliwych obszarów interwencji.


Spotkania szkoleniowe zorganizowane zostaną:

  • dnia 01 lipca 2014 roku (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, w godzinach 09.00 – 12.15;

  • dnia 09 lipca 2014 roku (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10, w godzinach 09.00 – 12.15;

  • dnia 10 lipca 2014 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem 21, w godzinach 09.00 – 12.15.

  • dnia 10 lipca 2014 roku (czwartek) w sali Centrum Kultury Turystyki i Sportu Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie, ul. Złota 2, w godzinach 14.00 – 17.15.


Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju.


Poniżej szczegółowy harmonogram spotkania


„Lokalni Liderzy w partycypacyjnej budowie rozwoju obszaru

– identyfikacja problemów oraz obszary interwencji”

09.00 - 09.15

(14.00 - 14.15)

Powitanie uczestników. Wprowadzenie i prezentacja celów spotkania szkoleniowego. Prezentacja uczestników szkolenia.

Definicja „Lokalnego Lidera”.

09.15 - 09.45

(14.15 - 14.45)

Prezentacja dotychczasowych rezultatów realizacji programu LEADER, zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania N.A.R.E.W. w perspektywie 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych działań Lokalnych Liderów;

09.45 - 10.15

(14.45 - 15.15)

Charakterystyka LGD N.A.R.E.W. – Potencjał i wyzwania, szanse i zagrożenia w perspektywie 2020 z uwzględnieniem partycypacyjnej budowy rozwoju obszaru LGD N.A.R.E.W.

10.15 - 10.30

(15.15 - 15.30)

Przerwa

10.30 - 11.30

(15.30 - 16.30)

Identyfikacja obszarów problemowych oraz wskazanie przez uczestników spotkania szkoleniowego obszarów interwencji i kierunków rozwoju;

11.30 - 12.00

(16.30 - 17.00)

Możliwe działania Lokalnych Liderów z poszczególnych gmin w partycypacyjnej budowie rozwoju obszaru LGD N.A.R.E.W. jako całości.

12.00 - 12.15

(17.00 - 17.15)

Zakończenie spotkania szkoleniowego, podsumowanie, wnioski.

 

Spotkanie szkoleniowe realizowane w ramach działań Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013