Jesteś tutaj: Strona główna » O Stowarzyszeniu » Aktualności
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 14 lutego 2017r.

  • print

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 14 lutego 2017 r. o godzinie 15.00. w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, 18 – 100 Łapy

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 212 grudnia 2016r.
4.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
5.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
6.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
7.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
8.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
9.    Wolne wnioski
10.    Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
 

Po zakończeniu obrad przewidziane jest wystąpienie przedstawicieli FOTON TECHNIK - prezentacja "Słoneczne Wrota Podlasia" fotowoltaika finsnowana ze środków UE."
 
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na dzień 14 lutego 2017r roku godz. 15.30 w tym samym miejscu.

Zgodnie z § 23 Statutu Stowarzyszenia zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Prosimy więc o obowiązkową obecność.

Poniżej do pobrania materały dotyczące spraw omawianych na Zebraniu