Jesteś tutaj: Strona główna » O Stowarzyszeniu » Aktualności
  • VI posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

  • print

W związku z wpłynięciem protestów w ramach naboru Nr 5/2017 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informujemy, iż 4 lipca 2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna odbędzie się VI posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Proponowany porządek  posiedzenia Rady:


1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
4.    Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
5.    Prezentacja protestów złożonych do Naboru nr 5/2017.
6.    Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
7.    Dyskusja nad złożonymi protestami dotyczących poszczególnych operacji.
8.    Wypełnienie kart oceny wniosku i wyboru operacji dotyczące poszczególnych operacji.
9.    Podjęcie Uchwał dotyczących wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej
10.  Wolne wnioski i zapytania.
11.  Zamknięcie posiedzenia