Aktualności

Protokół z XXXI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W

Protokół z XXXI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W

Dotyczy naboru nr 6/2021, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 6/2021, tj.: protokół z XXXI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W....

Informacja dla Beneficjentów działania 19.2 prowadzących działalność w branży zagrożonej pandemią SARS-CoV-2 (PREMIE)

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy o możliwości złożenia do Urzędu...

XXXI POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z zakończonym naborem Nr 6/2021, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się na dzień 21 lipca 2021 r. od godziny 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna , XXXI posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  Proponowany...

Czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”!

Trwa nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 mln zł na wsparcie lokalnych społeczności. To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne. Nabór potrwa do 29 lipca. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw...

Wizyta studyjna w Grecji 15-19 sierpnia 2021r.

Uwaga: W dniu 12.07.2021r. z uwagi na wyczerpanie miejsc rekrutacja uczestników została zakończona. Sekretariat Regionalny KSOW oraz LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi” zapraszają na  wizytę studyjną w Grecji w dniach 15-19 sierpnia 2021 r. pn.  „Wymiana wiedzy i doświadczeń – siłą LGD – wyjazd studyjny” Niniejszy projekt...

Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, iż beneficjenci PROW 2014-2020 zobligowani są do promocji programu, za sprawą stosowania konkretnych oznaczeń i umieszczania informacji o finansowaniu projektu. Szczegóły znajdą Państwo w księdze wizualizacji znaku PROW w której znajdują się wytyczne z zakresu informacji i promocji projektów realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020, a także...

Bądź aktywny na wsi!

Bądź aktywny na wsi!

Blisko 30 tys. zł to pula do rozdysponowania w VII edycji konkursu pn. Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Konkurs jest organizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim. Ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie. Zgłoszenia przyjmowane...

Protokół z XXX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W

Dotyczy ponownej oceny wniosków z naboru nr 3/2021Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące ponownej oceny wniosków z naboru nr 3/2021 tj.:...