17 Gdańskie Targi Turystyczne Gdańsk 11-13.04.2014

W dniach 11-13 marca 2014 roku w Gdańsku Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi prezentowało swój region podczas 17-tych Gdańskich Targów Turystycznych.

Dla odwiedzających Targi to przede wszystkim okazja do zapoznania się z ofertami turystycznymi regionów z kraju i zagranicy, liczne konkursy i degustacje na stoiskach a także wykłady osób związanych z turystyką oraz, przede wszystkim, wspaniała okazja do poznania podmiotów promujących lokalne walory, w tym Lokalnych Grup Działania. Tegoroczne targi połączone były z targami KajakExpo oraz ActivityExpo.

Na naszym stoisku zwiedzający targi mogli obejrzeć zdjęcia regionu, zapoznać się z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR a także działalnością Stowarzyszenia mającą na celu rozwój i promocję obszaru. Zainteresowanym osobom rozdawane były materiały promocyjne i informacyjne, w tym nowowydane mapy o obszarze LGD N.A.R.E.W.. Dodatkowo przedstawiciele Stowarzyszenia przybliżali założenia PROW 2007-2013 Oś 4 Leader o walory gmin wchodzących w skład, tj. Choroszczy, Kobylina-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina, Wyszek oraz Narwiańskiego Parku Narodowego, udzielali informacji na temat dostępnej w regionie infrastruktury turystycznej i około turystycznej, bazy noclegowej oraz żywieniowej a także o organizatorach turystyki aktywnej.

Podczas wydarzenia prezentowano rękodzieła Anny Sawickiej z Turośni Kościelnej, przeprowadzono degustację ogórków kiszonych (VITA-SMAK), lokalnych wędlin, narwiańskich serów żółtych dojrzewających, chleba ze smalcem oraz ciast przygotowanych przez Wandę i Ryszarda Hryc z Jeńk (gm. Sokoły) a o walorach turystycznych obszaru wszystkim zainteresowanym opowiadał Pan Adam Rudawski – przewodnik z Tykocina oraz Łukasz Toczyłowski z Pentowa (Europejskiej Wsi Bocianiej).