Urszula Jasińska

Konkurs KRUS dla dzieci

100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS trafi do dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. To już trzecia edycja tego projektu. Szkolenie można wykonać do końca października tego roku. Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2007-2015, których co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest...

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy iż w związku z wyjazdem służbowym pracowników biura LGD N.A.R.E.W. ( realizacja umowy Nr 00016-6936-UM1030017/21 z dnia 2 września 2021 r.- zagraniczna wizyta studyjna)  w dniach 28.09 -01.10.2021r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. W sprawach pilnych pracownicy będą dostępni pod numerami telefonów : 601 890 186 601 890 187. Za utrudnienia...

Nieczynne biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w dniu 10 września 2021r. (piątek)

Informujemy, iż w związku z organizacją przez nasze Stowarzyszenie konferencji pn.: „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.” w Tykocinie w dniu 10 września 2021r. Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej będzie nieczynne.W sprawach pilnych pracownicy...

Konkurs Fotograficzny pn. „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”

Konkurs Fotograficzny pn. „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”

Celem konkursu jest promocja walorów i atrakcji turystycznych województwa podlaskiego oraz rozbudzenie wśród mieszkańców i potencjalnych turystów zainteresowania wypoczynkiem w regionie. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących, bez względu na wiek i doświadczenie. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki organizuje Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pn. „Podlaskie. Zasilane wspomnieniami”....

XXXI POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z zakończonym naborem Nr 6/2021, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się na dzień 21 lipca 2021 r. od godziny 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna , XXXI posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  Proponowany...

Czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”!

Trwa nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 mln zł na wsparcie lokalnych społeczności. To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne. Nabór potrwa do 29 lipca. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw...

Wizyta studyjna w Grecji 15-19 sierpnia 2021r.

Uwaga: W dniu 12.07.2021r. z uwagi na wyczerpanie miejsc rekrutacja uczestników została zakończona. Sekretariat Regionalny KSOW oraz LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi” zapraszają na  wizytę studyjną w Grecji w dniach 15-19 sierpnia 2021 r. pn.  „Wymiana wiedzy i doświadczeń – siłą LGD – wyjazd studyjny” Niniejszy projekt...

Bądź aktywny na wsi!

Bądź aktywny na wsi!

Blisko 30 tys. zł to pula do rozdysponowania w VII edycji konkursu pn. Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Konkurs jest organizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim. Ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie. Zgłoszenia przyjmowane...

NABÓR NR 6/2021 – POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 2- Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r Cel szczegółowy: Rewitalizacja wybranych obiektów na terenie LGD...

XXX POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

XXX POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z ponowną oceną protestów do naboru Nr 3/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się w dniu 23 czerwca 2021 r. od godz. 8:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna, XXX posiedzenie Rady Stowarzyszenia...