Urszula Jasińska

XXXI POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z zakończonym naborem Nr 6/2021, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się na dzień 21 lipca 2021 r. od godziny 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna , XXXI posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  Proponowany...

Czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”!

Trwa nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 mln zł na wsparcie lokalnych społeczności. To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne. Nabór potrwa do 29 lipca. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw...

Wizyta studyjna w Grecji 15-19 sierpnia 2021r.

Uwaga: W dniu 12.07.2021r. z uwagi na wyczerpanie miejsc rekrutacja uczestników została zakończona. Sekretariat Regionalny KSOW oraz LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi” zapraszają na  wizytę studyjną w Grecji w dniach 15-19 sierpnia 2021 r. pn.  „Wymiana wiedzy i doświadczeń – siłą LGD – wyjazd studyjny” Niniejszy projekt...

Bądź aktywny na wsi!

Bądź aktywny na wsi!

Blisko 30 tys. zł to pula do rozdysponowania w VII edycji konkursu pn. Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Konkurs jest organizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim. Ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie. Zgłoszenia przyjmowane...

NABÓR NR 6/2021 – POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 2- Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r Cel szczegółowy: Rewitalizacja wybranych obiektów na terenie LGD...

XXX POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

XXX POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z ponowną oceną protestów do naboru Nr 3/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się w dniu 23 czerwca 2021 r. od godz. 8:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna, XXX posiedzenie Rady Stowarzyszenia...

Walne Zebranie Członkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 15 czerwca 2021r.

Walne Zebranie Członkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 15 czerwca 2021r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godzinie 15.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków: Otwarcie posiedzenia. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta....

„WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.”

Stowarzyszenia N.A.R.E.W – Narwiańska Akacja- Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza do udziału w projekcie  „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.”, który jest realizowany w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Szanowni Państwo, Mając na uwadze zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie propozycji wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Uzasadnienie wprowadzonych zmian: 1. W dniu 15.04.2021 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Samorządy Województw (znak sprawy WPR.wao.510.35.2021), iż...

BITWA REGIONÓW – konkurs kulinarny

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w największym konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” Drogie Panie! Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w...