Radosław Chełstowski

KONKURS „KULINARNE TRADYCJE”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych z obszaru działania LGD N.A.R.E.W. do udziału w konkursie pod nazwą „Kulinarne Tradycje”. Stwórz film na który wraz z mamą, tatą, babcią lub dziadkiem przygotowujesz tradycyjną regionalną potrawę, wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie i dostarcz do siedziby...

Relacja z wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

W dniach 28 września – 02 października 2021 roku, odbył się wyjazd studyjny zorganizowany w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” przez partnerów projektu: Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania...

Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy – „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie, oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w dniu 2 września 2021 roku podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizacje projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”, akronim „KULT”. Projekt...

DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, zaprasza osoby w wieku 18-29 latdo udziału w projekcie „Młodzi z POWEREM” Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie subregionu łomżyńskiego, tj. m. in. na obszarze działania LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, na terenie: gminy: Kobylin-Borzymy, Wyszki. OFEROWANE FORMY WSPARCIA:...

KONFERENCJA „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.”

W dniu 10 września 2021r. w Kinie Hetman w Tykocinie odbyła się konferencja zrealizowana w ramach projektu „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.” Celem głównym konferencji była dyskusja o przesłankach oraz koncepcji tworzenia warunków do...

Zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdu studyjnego

Zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdu studyjnego

Zgodnie z §3 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJW ART. 4 PKT 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STOWARZYSZENIU N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI, w załączeniu przedstawiamy zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdu studyjnego....

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU I OCENY OPERACJI

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z § 3 ust. 2 Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w załączeniu przedstawia Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru i oceny operacji. Załącznik: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Piknik naukowo-ekologiczny Łapy

Serdecznie zapraszamy na kolejną inicjatywę! Już 28.08 startuje Piknik Naukowo Ekologiczny. To wspaniała okazja aby połączyć przyjemne z pożytecznym! Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zieleń oczyszcza powietrze, dlaczego pszczoły są ważne, jak prawidłowo segregować odpady, jak dbać o zwierzęta, jak oszczędzać energię oraz jak czerpać ją ze słońca, czym palić...

Relacja z realizacji projektu: „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD – wyjazd studyjny”

W dniach 15-19 sierpnia 2021 roku, odbył się wyjazd studyjny zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach projektu pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD-wyjazd studyjny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów...

Zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi. Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.  Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alokacji unijnych pieniędzy na program LEADER – z 5% do...