Umowy i zestawienia

Plany wydatków na poszczególne lata obrachunkowe

Plany wydatków na poszczególne lata obrachunkowe

Załączniki: Plan wydatków na 2017r. – data publikacji – 27.04.2017 Plan wydatków na 2018r. – data publikacji – 23.02.2018 Plan wydatków na 2019r. – data publikacji – 07.02.2019 Plan wydatków na 2020r. – data publikacji – 13.02.2020 Plan wydatków na 2021r. – data publikacji – 25.02.2021 Plan wydatków na 2022r....

Raporty ewaluacyjne

Raporty ewaluacyjne

Załączniki: Raport ewaluacyjny za 2016r. – data publikacji – 31.01.2017 Raport ewaluacyjny za 2018r. – data publikacji – 31.01.2019

Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych

Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 31.12.2017 – data publikacji – 23.02.2018 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych (ujęcie rodzajowe) – 31.12.2016 – data publikacji – 05.01.2017 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 21.10.2016 – data publikacji – 21.10.2016 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – 31.12.2016 –...