Perspektywy Finansowe

Przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014-2020.

Przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014-2020.

W dniu 29 grudnia 2015r. podczas obrad Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. przyjęli Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020.  Przyjęty dokument mając na uwadze potrzeby zgłaszane przez społeczność lokalną obszaru powstał w oparciu o szerokie konsultacje społeczne podczas pięciu kluczowych etapów jego przygotowywania, tj. na etapie diagnozy obszaru, określaniu...

Nieczynne Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 24 grudnia 2015r (czwartek)

Nieczynne Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 24 grudnia 2015r (czwartek)

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2015r. Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej będzie nieczynne /dzień wolny za 26 grudnia 2015r/. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 601 890 187 lub mailowy: biuro@stwowarzyszenienarew.org.pl.Za utrudnienie przepraszamy.

Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie przygotowawcze

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przedstawia projekt Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020(23). Jej przygotowanie poprzedzono szerokim procesem partycypacji na 5 głównych etapach, tj. diagnozie i analizie SWOT, określaniu celów i wskaźników oraz planu działania, opracowaniu zasad wyboru...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 29 grudnia 2015r

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 29 grudnia 2015r

  Zgodnie z Uchwałą nr Z/IX/05/15 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie terminu zwołania posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz jego porządku, zapraszamy członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi...

Mobilny punkt konsultacyjny – 14 – 16 grudnia 2015r

Mobilny punkt konsultacyjny – 14 – 16 grudnia 2015r

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do mobilnego punktu konsultacyjnego, w ramach którego będzie można dokonać oceny zasad wyboru operacji i kryteriów za lata 2007-2013 i wnieść rekomendacje dotyczące tego zakresu  w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W. na lata...

Zakończenie zbierania danych ankietowych

Zakończenie zbierania danych ankietowych

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2015 r. zostały zamknięte Internetowe sondaże konsultacyjne umieszczone na stronie interentowej Stowarzyszenia dotyczące: „Diagnozy i analizy SWOT” (uzyskano 74 odpowiedzi) oraz „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR” (uzyskano 104 odpowiedzi, w tym 45 od osób z grup defaworyzowanych). Pozyskane w ten sposób...

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na konsultacje otwarte dt. przygotowanej wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego, będącego elementem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Powyższy dokument uwzględnia uwagi zebrane w procesie partycypacji etapu „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR”....

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na konsultacje otwarte dt. przygotowanej wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego, będącego elementem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Powyższy dokument uwzględnia uwagi zebrane w procesie partycypacji etapu „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR”....

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na konsultacje otwarte dt. przygotowanej wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego, będącego elementem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.   Powyższy dokument uwzględnia uwagi zebrane w procesie partycypacji etapu „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji...

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER – 28-29.10.2015 – Kiermusy

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER – 28-29.10.2015 – Kiermusy

W dniach 28-29 października 2015 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego zorganizowali „Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER”. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Spotkanie miało na celu...