Aktualności

XXXI POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z zakończonym naborem Nr 6/2021, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się na dzień 21 lipca 2021 r. od godziny 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna , XXXI posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  Proponowany...

Czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”!

Trwa nabór do czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”, w ramach którego Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 mln zł na wsparcie lokalnych społeczności. To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne. Nabór potrwa do 29 lipca. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw...

Wizyta studyjna w Grecji 15-19 sierpnia 2021r.

Uwaga: W dniu 12.07.2021r. z uwagi na wyczerpanie miejsc rekrutacja uczestników została zakończona. Sekretariat Regionalny KSOW oraz LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi” zapraszają na  wizytę studyjną w Grecji w dniach 15-19 sierpnia 2021 r. pn.  „Wymiana wiedzy i doświadczeń – siłą LGD – wyjazd studyjny” Niniejszy projekt...

Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, iż beneficjenci PROW 2014-2020 zobligowani są do promocji programu, za sprawą stosowania konkretnych oznaczeń i umieszczania informacji o finansowaniu projektu. Szczegóły znajdą Państwo w księdze wizualizacji znaku PROW w której znajdują się wytyczne z zakresu informacji i promocji projektów realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020, a także...

Bądź aktywny na wsi!

Bądź aktywny na wsi!

Blisko 30 tys. zł to pula do rozdysponowania w VII edycji konkursu pn. Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Konkurs jest organizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim. Ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie. Zgłoszenia przyjmowane...

XXX POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

XXX POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z ponowną oceną protestów do naboru Nr 3/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się w dniu 23 czerwca 2021 r. od godz. 8:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna, XXX posiedzenie Rady Stowarzyszenia...

Walne Zebranie Członkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 15 czerwca 2021r.

Walne Zebranie Członkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 15 czerwca 2021r.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, które odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godzinie 15.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków: Otwarcie posiedzenia. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zebrania oraz protokolanta....

Uwaga Podlasie! Rusza pilotaż konkursu „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most!

Mieszkasz w województwie podlaskim? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”. Nabór zgłoszeń rusza już 7 czerwca i potrwa do 5 lipca...

Informacja o ostatecznym terminie na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r....

„WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.”

Stowarzyszenia N.A.R.E.W – Narwiańska Akacja- Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza do udziału w projekcie  „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.”, który jest realizowany w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...