Aktualności

XXIX POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

W związku z zakończonym naborem Nr 4/2021 i 5/2021 oraz protestami do naboru Nr 3/2021 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuję na dzień 11 maja 2021 r. od godziny 8:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń...

Sprostowanie do Wyników naboru nr 3/2021 – Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W. z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

W liście operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR oraz liście operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – nabór 3/2021, prostuje się oczywistą omyłkę dotyczącą kwoty wsparcia wnioskowanej przez podmiot ubiegający się o wsparcie oraz ustalonej kwoty wsparcia przy wniosku o numerze 1.2.1/3/2021/33. załącznik: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem...

Wyniki naboru nr 3/2021 – Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W. z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 3/2021, tj.: 1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy...

Protokół z XXVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naboru nr: 3/2021 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naborów nr 3/2021,tj.: protokół z XXVII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z...

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego

Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”.– Jak załatwić sprawę urzędową przez Internet, wysłać pismo i śledzić sprawę?– Jak sprawdzić kolejki do lekarzy i zapisać się na wizytę przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu?– Jakie zagrożenia czyhają...

XXVII POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

XXVII POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

              W związku z zakończonym naborem Nr 3/2021, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się na dzień 15 kwietnia 2021 r. godz. 8:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna , XXVII posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  Proponowany...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego...

Wyniki naboru nr 2/2021 – Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 2/2021, tj.: 1.Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz...