Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Informujemy, iż dnia 23 listopada 2016r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła na swojej stronie zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poniżej link do zaktualizowanego dokumentu:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/IW_WoPP_2a_Z_POPRAWIONA_MZ__21_11_16.pdf