Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln euro.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/uwaga_konkurs/aktywni-obywatele–rusza-kolejny-konkurs-dotacyjny-dla-organizacji-spolecznych.html