„Analiza dotycząca zasad tworzenia lokalnych przetwórni biomasy”

Czas trwania zadania: 25 maj – 10 czerwiec 2007
Autor opracowania: Bio-Wat Sp. z o.o.
Zakres zadania: Analiza dotycząca zasad tworzenia lokalnych przetwórni biomasy